Om ook treksterkte gemakkelijk en snel in eigen beheer te kunnen meten hebben wij onlangs een trekbank in gebruik genomen. De trekbank past in onze strategie van continue verbetering en ons streven naar duidelijkheid en kwaliteit. Indien van toepassing controleren wij de binnenkomende goederen en de bevestigingsartikelen die wij in onze productieafdeling gemodificeerd hebben op deze trekbank.

Treksterkte

De treksterkte is de maximale mechanische trekspanning die een object kan bereiken voordat het begint in te snoeren. De treksterkte wordt bepaald door het materiaal en de dikte van het object. Insnoeren betekent dat een deel van het object dunner wordt waardoor het op dat punt minder spanning kan opvangen. Bij gelijkblijvende spanning zal het daar nog sneller dun worden en minder spanning kunnen verdragen. Zo is een breuk in feite onafwendbaar. Uit oogpunt van het juist gebruiken van bevestigingsartikelen is het interessanter om de proportionaliteitsgrens, elasticiteitsgrens en vloeigrens vast te stellen. Dit zijn momenten die optreden voordat de treksterkte bereikt is.

Wanneer een schroef of bout onder trekspanning komt te staan zal in eerste instantie elastische vervorming optreden, deze is rechtevenredig met de spanning tot aan de proportionaliteitsgrens. Daarboven rekt het materiaal sneller uit dan de spanning toeneemt tot aan de elasticiteitsgrens. Tot aan het bereiken van die elasticiteitsgrens zal het materiaal terugkeren naar de basisvorm wanneer de spanning verdwijnt. Boven de elasticiteitsgrens zal het materiaal plastisch vervormen, dat wil zeggen, blijvend van vorm veranderen. Vervolgens wordt de vloeigrens bereikt waarbij het object steeds langer en dunner zal worden, ook bij gelijkblijvende spanning. Het materiaal vervormt dan blijvend en de kans op breuk is groot wanneer de spanning niet wordt weggenomen.

Zeer harde legeringen vloeien vaak nauwelijks, de vloeigrens is dan moeilijk vast te stellen. Door hun hardheid zitten ze al dicht tegen de treksterkte aan wanneer ze voorbij de elasticiteitsgrens komen. Hier wordt vaak een 0,2% rekgrens aangehouden als theoretische vloeigrens. In constructies wil je proberen de bevestigingsartikelen zo dicht mogelijk tegen de proportionaliteitsgrens vast te zetten, in ieder geval onder de vloeigrens, voor maximale sterkte en duurzaamheid van de constructie. Vanaf de vloeigrens is het bevestigingsartikel te zwaar belast.

Trekproef

Een goede methode om al deze eigenschappen, zoals de proportionaliteitsgrens, elasticiteitsgrens, vloeigrens en treksterkte, van bevestigingsartikelen te bepalen is het doen van een trekproef. Dit is een destructieve proef waarbij het te testen bevestigingsartikel in een trekbank geplaatst wordt. Vervolgens oefent de trekbank een bepaalde belasting uit op de schroef of bout zelf. Tijdens de trekproef worden verschillende metingen gedaan. De krachtmeetcel meet de trekkracht, de extensiometer (ook wel rekmeter genoemd) meet de verlenging van het bevestigingsartikel. Het resultaat wordt door de software van de trekbank grafisch weergegeven in het spanning-rekdiagram (ook wel trek-rekkromme, trekcurve of trekkromme genoemd), waarbij de rek in procenten op de horizontale as wordt weergegeven en de spanning in MPa (of N/mm²) op de verticale.

Proportionaliteitsgrens: tot aan de proportionaliteitsgrens rekt het materiaal evenredig uit met de spanning die erop staat.
Elasticiteitsgrens: tot aan de elasticiteitsgrens zal het materiaal terugkeren naar de oorspronkelijke vorm wanneer de spanning weggenomen wordt.
Vloeigrens: bij de vloeigrens begint het materiaal te vloeien, de rek blijft toenemen bij gelijkblijvende spanning. (Zeer) geharde materialen en harde legeringen vloeien vaak nauwelijks, dan wordt een theoretische vloeigrens gehanteerd vaak van 0,2% rek, soms minder.
Treksterkte: boven de treksterkte begint het object in te snoeren, het wordt lokaal smaller waardoor het daar minder kracht kan verwerken en zo nog sneller zal gaan insnoeren. Wanneer de treksterkte bereikt wordt is breuk zo goed als onvermijdelijk.
0,2% rekgrens: de belasting waarbij het proefobject 0,2% van zijn lengte is uitgerekt nadat de proefbelasting verwijderd is.
Breuk: het object is niet meer aan één stuk.

Onze trekbank

Onze trekbank is volledig programmeerbaar en levert uitgebreide en duidelijke rapporten die zijn te exporteren naar verschillende bestandsformaten. Onze trekbank gaat tot 150 kN en accepteert als proefobject bevestigingsartikelen van M2 t/m M12. In de praktijk betekent dit dat we de gebruikelijke staalklasses betrouwbaar kunnen testen van 4.8, 8.8 via 12.9 tot aan Unbrako 130. We zetten de trekbank niet alleen in bij onze eigen kwaliteitscontrole maar ook voor projecten van onze klanten. In bepaalde gevallen kunnen zelfs studenten van technische opleidingen gebruik maken van onze trekbank.

Neem contact op voor meer informatieSinds 1937
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat